Bolagets styrelse

Styrelsen består av representanter från ägarna

Hans Karlsson, styrelsens ordförande
Sveriges kommuner och regioner

Anders Enberg
Svenska läkaresällskapet

Eva Nylander
Svenska läkaresällskapet

Helene Sténhoff
Sveriges kommuner och regioner

Mari Forslund
Sveriges kommuner och regioner

Pia Näsvall
Sveriges kommuner och regioner

Maysae Quttineh
Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap

Roine Hernbrand
Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap