Läkemedel och toxikologi

Anders Helander, gruppens ordförande
Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Anders Helldén
Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

Johanna Nordmark Grass
Giftinformationscentralen, Solna

Moa Andresen Bergström
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Therese Hansson
Skånes universitetssjukhus, Lund