Patologi och cytologi, expertgrupp

Hampus Nobin
Länssjukhuset, Kalmar

Charlotta Andersson
Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Christina Kåbjörn Gustafsson
Region Jönköping län, Jönköping

Eva Darai Ramqvist
Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Katalin Dobra
Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Mats Wolving
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
.

Viktoria Gaspar
Laboratoriemedicin Skåne, Helsingborg