Proteinanalyser, expertgrupp

Magnus Hansson, gruppens ordförande
Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Anders Larsson
Akademiska sjukhuset, Uppsala

Annika Wästerby
Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Catarina Grindegård
Centralsjukhuset, Karlstad

Göran Oleröd
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Jonas Bengtsson
Skånes universitetssjukhus, Lund

Magnus Förnvik Jonsson
Skånes universitetssjukhus, Malmö