Terminologi och e-hälsa, expertgrupp

Helena Holma
Stockholm

Ivar Tjernberg
Länssjukhuset, Kalmar

Magnus Jöud
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Medicinsk service, Lund

Sabine Koch,
Karolinska Institutet, Stockholm

Tobias Allander
Klinisk mikrobiologi, Karolinska universitetslaboratoriet, Stockholm