Produkten är tillagd i varukorgen.

Gå till varukorgen

HPV DNA typing proficiency study 2022 (456)

Programmet riktar sig till laboratorier som utför HPV-typning. Det arrangeras av Global HPV LabNet, ett initiativ för att stödja förbättring och utveckling av HPV-vaccinering genom standardisering och kvalitetssäkring av laboratorieresultat. Deltagarna utför HPV-typning av de 44 proverna i panelen med en eller flera av sina rutinmetoder.

Provmaterialet består av totalt 44 prover:

  • 41 prover med helgenomplasmider från HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68a och 68b i en matris av humant cellulärt DNA. Varje prov kan innehålla antingen en HPV-typ eller en blandning av HPV-typer vid olika koncentrationer.
  • 3 prover med cellsuspensioner för att utvärdera DNA-extraktionsmetoder

Svenska deltagare anmäler sig här. Anmälan från Danmark och Norge sker via nationella distributörer. Laboratorier från andra länder kan skicka en förfrågan om att delta via vår engelska webbplats.

Priset för en panel med 44 prover (se ovan) är 650 Euro för kommersiella organisationer och 275 Euro för akademiska organisationer.

Endast en omgång planerad 2022.

Programkoordinator: Karin Dahlin Robertsson

  • Artikelnummer: 456
  • Ackreditering:Nej

Uppdaterad 2022-06-28 10:55:49