Hur säkerställer ni att patienten får ett rättvisande provsvar?

Se till att den patientnära laboratoriediagnostiken på din vårdcentral håller hög kvalitet. Nu lanserar vi ”Primärvårdspaketet” som ger er ett handfast stöd för kvalitetsarbetet!

Varför ska man delta i externt kvalitetssäkringsprogram?

  • Skapa patientsäkerhet
  • Få en oberoende utvärdering
  • Jämföra med andra vårdcentraler
  • Få ett underlag för kvalitetsarbetet
  • Diskutera utmaningar och få tips
  • Erbjudas utbildningstillfällen inom patientnära analyser

Studier har visat att fortlöpande deltagande i externa kvalitetssäkringsprogram höjer den analytiska kvaliteten inom primärvården (Bukve et al. 2016).

Paketerbjudande!

Delta i våra vanligaste program för kvalitetssäkring av patientnära analyser (PNA) under resten av 2021 och få två program på köpet utan extra kostnad!

Läs mer om erbjudandet och hur anmälan går till >