Human genetics

Camilla Valtonen-André, chair
Skånes universitetssjukhus, Lund

Julia Asp
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Sanja Farkas
Universitetssjukhuset, Örebro

Sofie Haglund
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping