JÄMLIK VÅRD ATT LITA PÅ ÖVER HELA LANDET

Om Equalis

Tillsammans skapar vi resultat att lita på

Equalis arbetar för rättvisande och jämförbara undersökningsresultat inom medicinsk diagnostik genom att hjälpa dig, som utför undersökningarna, att kontrollera och förbättra din kvalitet.

2019/06/28

Kvalitetssäkringsprogram för bedömning av barnfrakturer

Read more
2019/06/28

Patientmedianer inom endokrinologi, nytt kvalitetssäkringsprogram

Read more
2019/06/06

Kvalitetssäkring för bedömning av gastrointestinalpatologi

Read more