Endokrinologi, expertgrupp

Charlotte Becker, gruppens ordförande
Skånes universitetssjukhus, Malmö

Carina Ankarberg-Lindgren
Drottning Silvias barnsjukhus, Göteborg

Göran Brattsand
Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Henrik Ryberg
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Mattias Karlman
Västmanlands sjukhus, Västerås

Paul Pettersson Pablo
Universitetssjukhuset, Örebro