Histopatologiska tekniker

Kerstin Löfquist, gruppens ordförande
Sunderby sjukhus, Luleå 

Carina Ljung
Kärnsjukhuset, Skövde

Enikö Blixt
Rättsmedicinalverket

Jeanette Karlsmo
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Jeanette Sundström
Länssjukhuset, Sundsvall

Robert Nilsson
Aleris Medilab