Transfusionsmedicin, expertgrupp

Magnus Nordström, gruppens ordförande
Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Helena Lindblom
Universitetssjukhuset, Linköping

Mohammad R. Abedi
Unilabs, Stockholm

Pernilla Lindvall
Akademiska sjukhuset, Uppsala

Roland Fiskesund
Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Sandra Pettersson
Skånes universitetssjukhus, Lund

Sari Karlsson
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Åsa Hellberg
Skånes universitetssjukhus, Lund