Produkten är tillagd i varukorgen.

Gå till varukorgen

Alkoholer (019)

Provmaterialet består av serum av humant ursprung med tillsats av alkoholer i varierande koncentration. Dessutom ingår aceton som kan vara en metabolit av isopropanol, eller ha bildats spontant vid ketoacidos. För att efterlikna verkligheten saknar en del prover tillsats av alkoholer och/eller aceton.

Antal prover: 3/omgång

Frekvens: 3/år

Återrapportering: Normalt inom en månad från sista svarsdatum.

Programkoordinator: Marina Lilja

Uppdaterad 2024-02-16 12:53:55