Produkten är tillagd i varukorgen.

Gå till varukorgen

Celler i body fluid (588)

Programmet arrangeras av DEKS och är ackrediterat av DANAK. Svenska deltagare anmäler sig via Equalis. Alla deltagare får resultatsammanställningar för samtliga resultat, både översiktslistor och individuella histogram, från DEKS.

Provmaterialet består av buffy coat och erytrocyter från EDTA-blodprover utspädda med Cellpack DCL och är designat för cell- och differentialräkning på hematologiinstrumenten Sysmex XE och Sysmex XN.

Antal prover: 2/omgång

Frekvens: 5/år

Återrapportering: Rapporter hämtas hos DEKS. 

DEKS ID: 4248 DK/ Celler i body fluid

Undersökningar
Csv—Erytrocyter
Csv—Kärnförande celler
Csv—Leukocyter, mono
Csv—Leukocyter, poly

Programkoordinator: Emilia Svala

  • Artikelnummer: 588
  • Expertgrupper:
  • Ackreditering:Ja

Uppdaterad 2024-02-16 14:00:31