Produkten är tillagd i varukorgen.

Gå till varukorgen

Cystatin C (327)

Programmet vänder sig till laboratorier som mäter cystatin C och kreatinin. Det finns även möjlighet att beräkna den glomerulära filtrationen utifrån den uppmätta cystatin C- och/eller kreatininkoncentrationen.

Provmaterialet består av poolad eller enskild patientplasma eller serum.

Antal prover: 2/omgång

Frekvens: 6/år

Svenska deltagare anmäler sig här. Anmälan från Danmark och Norge sker via nationella distributörer. Laboratorier från andra länder kan skicka en förfrågan om att delta via vår engelska webbplats.

Programkoordinator: Carolina Kristoffersson

Uppdaterad 2022-06-22 14:36:22