Produkten är tillagd i varukorgen.

Gå till varukorgen

Iohexol (024)

Programmet vänder sig till deltagare som mäter iohexol som markör för njurarnas filtrationsförmåga. Förutom mätning av iohexol kan deltagaren beräkna den glomerulära filtrationen med hjälp av data som bifogas.

Provmaterialet utgörs av plasma med tillsats av iohexol.

Antal prover: 2/omgång

Frekvens: 4/år

Svenska deltagare anmäler sig här. Anmälan från Danmark och Norge sker via nationella distributörer. Laboratorier från andra länder kan skicka en förfrågan om att delta via vår engelska webbplats.

Programkoordinator: Carolina Kristoffersson

Uppdaterad 2022-12-05 16:36:04