Produkten är tillagd i varukorgen.

Gå till varukorgen

UK NEQAS Microbiology (ca 50 program)

Vi förmedlar kvalitetssäkringsprogram från UK NEQAS Microbiology till laboratorier i Sverige och Island enligt distributionsplan och prislista nedan.

Ändringar i deltagande, såsom tillägg eller avslutande av program, anmäls direkt till UK NEQAS Microbiology. För att fortsätta delta krävs återanmälan varje år. Även detta sker direkt till UK NEQAS Microbiology. Laboratorier som inte tidigare deltar i något program från UK NEQAS Microbiology anmäler sig till Equalis. Kontakta oss via kontaktformulär så skickar vi en anmälningsblankett.

Ett flertal av programmen är ackrediterade av UKAS.

Provmaterialet varierar mellan de olika programmen, liksom antal prover och frekvens.

Läs mer om UK NEQAS Microbiology

Programkoordinator: Jenny Ullhagen och Karin Dahlin Robertsson

Uppdaterad 2022-10-27 12:52:02