Kalibratorer

Nationella kalibratorer för analys av PK (INR)

Svenska laboratorier kan beställa kalibratorer för PK (INR) från Equalis. Vid kalibrering beräknas lokalt ISI-värde, intercept och normalkoagulationstid med beräkningsprogrammet nedan. Kalibratorn är C-klassad enligt IVDR. Equalis kalibratorer omfattas av övergångsregler. Nuvarande lot följer de delar av IVDR som behövs men ännu inte hela regleringen.

Vid frågor eller eventuella problem vänligen kontakta oss på info@equalis.se eller 018-490 31 00.

Beräkningsprogram för lot 40-42

Analyscertifikat för lot 40-42

Januari 2024 har priset höjts för kiten. Aktuellt pris står alltid i beställningsformuläret.