Produkten är tillagd i varukorgen.

Gå till varukorgen

Blodgruppering med DAT (095)

Programmet vänder sig till samtliga blodcentraler, inklusive de som rutinmässigt identifierar singelantikroppar. 

Provmaterialet består av plasma och erytrocyter med okomplicerad eller avvikande blodgrupp (ABO respektive RhD). Förväntat svar kan vara negativt eller positivt avseende antikroppsscreening och avseende erytrocytbundna antikroppar/ komplementfaktorer (DAT). Möjlighet till antikroppsidentifiering ingår.

Antal prover: 5/omgång, varav 2 för DAT

Frekvens: 1/år

Återrapportering: Normalt inom en månad från sista svarsdatum.

Deltagaravgiften varierar beroende på vilka undersökningar deltagaren anmäler sig till.

Programkoordinator: Jenny Ullhagen

Uppdaterad 2024-02-16 13:50:47