Produkten är tillagd i varukorgen.

Gå till varukorgen

Kvalitetsindikatorer preanalys/laboratorieprocessen – patologi (601)

Deltagandet i kvalitetssäkringsprogrammet fortlöper automatiskt.

Programmet vänder sig till alla laboratorier som hanterar histopatologiska patientpreparat för diagnostik och forskningssyfte, i Sverige.

Kvalitetsindikatorerna i programmet omfattar parametrar för provhantering, vilka utgör grundläggande förutsättningar för en god diagnostik.
Utfallet från föregående kalenderår registreras, och den enskilde deltagarens resultat jämförs mot övriga deltagares resultat.

Detta är en pilotomgång av Equalis nya kvalitetsindikatorprogram för preanalys/laboratorieprocessen inom patologi. Om förutsättningarna bedöms goda efter genomförd pilotomgång planeras kvalitetsindikatorprogrammet att bli återkommande.
Pilotomgången är kostnadsfri, därefter tillkommer en deltagaravgift. I god tid innan den andra omgången kommer alla anmälda deltagare att få information om programmets framtida utformning och vilken deltagaravgiften är. Om deltagaren väljer att inte fortsätta delta i kvalitetssäkringsprogrammet ska detta meddelas Equalis via formulär på www.equalis.se.

Frekvens: 1/år

Sista anmälningsdag: 2023-04-28

Pris: 0 SEK (kostnadsfri omgång)

Programkoordinator: Josefin Ågren

Uppdaterad 2023-04-06 08:57:29