Bedömning av diastolisk vänsterkammardysfunktion med förhöjt fyllnadstryck (S028)

Rekommendationen har tagits fram av expertgruppen för ekokardiografi

Läs rekommendationen

Uppdaterad 2019-06-11