Rekommendationer

Vi tar fram rekommenderade åtgärder för harmonisering och förbättring av undersökningsresultat

När resultat från kvalitetssäkringsprogrammen påvisar behov av harmonisering och förbättring kan vi ta fram rekommenderade åtgärder för att höja kvaliteten nationellt.  Arbetet med rekommendationer utförs huvudsakligen av våra expertgrupper, gärna i samarbete med specialistföreningar och andra intressenter inom respektive område. Rekommendationerna riktar sig till dem som arbetar inom hälso- och sjukvården i Sverige.

Vid referering till Equalis rekommendationer i andra publikationer bör följande information finnas med: Equalis rekommendation: [Titel]. Equalis expertgrupp för [område]. Version [xx], [årtal].