Mätning av höger och vänster kammares dimensioner, systoliska funktion samt referensvärden (S022)

Rekommendationen har tagits fram av expertgruppen för ekokardiografi

Läs rekommendationen

Uppdaterat 2019-04-29