Mätning av AV-plansamplitud (S011)

Rekommendationen har tagits fram av expertgruppen för ekokardiografi

Läs rekommendationen

Uppdaterat 2019-04-29