Ultraljudsundersökning av karotisartärer (S005)

Rekommendationen har tagits fram av expertgruppen för fysiologisk kärldiagnostik

Läs rekommendationen

Uppdaterat 2019-04-29