Beräkning av eGFR från kreatinin och cystatin C (S016)

Rekommendationen har tagits fram av expertgrupperna för allmän klinisk kemi och proteinanalyser 

Läs rekommendationen

Uppdaterat 2023-04-19