Beräkning av slagvolym (S009)

Rekommendationen har tagits fram av expertgruppen för ekokardiografi

Läs rekommendationen

Uppdaterat 2019-04-29