Anmälan till program

Här hittar du anmälningsformulär till kvalitetssäkringsprogram.

Anmälan

> Anmälan till kvalitetssäkringsprogram
> Prislista och deltagarvillkor
> Distributionsplan - När kommer kontrollerna?

Anmälan till Equalis kvalitetssäkringsprogram kan göras när som helst under året. Beroende på hur ofta och när utskicken sker kan vi behöva din anmälan viss tid före nästa utskick för att du ska kunna delta. Planerad tidpunkt för utskick finns angiven i distributionsplanen.

Före anmälan ska du ta del av våra aktuella deltagarvillkor. Organisationsnummer måste alltid anges för giltig anmälan. Befintliga kunder ska även ange sin labkod/kundnummer.

Ta gärna del av vår information om hur vi behandlar dina personuppgifter.
Integritetsinformation

Kompletterande anmälningar

Du som redan är anmäld till våra program kan vilja komplettera ditt deltagande med till exempel fler användarkonton eller extra instrument.

> Beställ nytt användarkonto Equalis Online
> Anmälan av extra instrument och extra material
> För att anmäla en gruppresultatmottagare, kontakta oss

Program från andra arrangörer

Vi förmedlar kvalitetssäkringsprogram från DEKS, Labquality, QCMD och UK Neqas Microbiology till svenska deltagare.

> Information och anmälan

Kvalitetsuppföljning för tillverkare

Tillverkare och återförsäljare av medicintekniska produkter för in vitro diagnostik har möjlighet att ta del av resultatrapporter för vissa kvalitetssäkringsprogram. Rapporterna är översiktliga och röjer inte enskilda deltagares resultat.

> För anmälan, kontakta oss

Uppsägning

Uppsägning av deltagande i Equalis kvalitetssäkringsprogram kan göras när som helst under året.

> Uppsägning av deltagande

 

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807