Allmän klinisk kemi

Extern kvalitetssäkring för de mest frekventa automatiserade analyserna inom klinisk kemi, samt för blodgasanalyser och hjärtmarkörer.

Kvalitetssäkringsprogram inom området
> Allmän klinisk kemi

Programkoordinator för området
Anna Norling

Equalis expertgrupp för allmän klinisk kemi
Peter Ridefeldt, Akademiska sjukhuset, Uppsala, gruppens ordförande
Fredrik Bökman, Falu lasarett, Falun
Ulf Ekström, Skånes Universitetssjukhus, Lund
Susanne From, Lycksele lasarett, Lycksele
Elisabeth Gustafsson, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm
Eva Landberg, Universitetssjukhuset, Linköping
Henrik Sjöstedt, Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand, Sundsvall

Användarmöte
> Kommande
> Tidigare

Läs mer om...
> Rapportering av P-Troponin T
Nationella kvalitetsmål för glukosmätningar
> Nordiska referensintervallprojektet, NORIP
> Metodvalidering

Dokument
Referensintervall för gravida (pdf)

Länkar
SFKK - Svensk Förening för Klinisk Kemi

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807