Cervixcancerprevention

Kvalitetssäkring av vårdkedjan för förebyggande av cervixcancer.

Kvalitetssäkringsprogram inom området
> Cervixcancerprevention

Kontaktperson för området
Karin Dahlin Robertsson

Equalis expertgrupp för cervixcancerprevention
Henrik Edvardsson, Centralsjukhuset, Karlstad, gruppens ordförande
Joakim Dillner, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm
Kristina Elfgren, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm
Miriam Elfström, Karolinska institutet, Stockholm
Anders Hjerpe, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm
Peter Horal, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Christer Kjellström, Unilabs, Stockholm
Anna Palmstierna Bengtsson, Skånes universitetssjukhus, Malmö
Annika Patthey, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Iréne Silverloo, Gävle sjukhus, Gävle
Pär Sparén, Karolinska institutet, Stockholm
Charlotte Örndal, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Presentation av området
Sedan det organiserade screeningprogrammet med cellprovtagning för att förebygga cervixcancer infördes i alla landsting i Sverige, har cervixcancerincidensen minskat med 80 %. Diskussioner pågår om vilken roll screening med HPV-test och vaccination mot HPV har för att minska incidensen ytterligare. För att besvara frågorna krävs mer forskning på populationsnivå och kvalitetssäkring av screeningprogrammet. För att upptäcka så många felkällor som möjligt måste man titta närmare på hela vårdkedjan. Området Cervixcancerpreventiom omfattar multidiciplinära kvalitetssäkringsaktiviteter, både program för extern kvalitetssäkring och enkätundersökningar, mm.

Läs mer om...
Riktlinjer för cervixcancerscreening
> Socialstyrelsens rekommendation, remissversion
> Läkartidningen skriver om rekommendationen

 

 

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807