Läkemedel och toxikologi

Kvalitetssäkringsprogram för missbruksanalyser, läkemedelsanalyser, etylenglykol och alkoholer, samt för CDT och andra alkoholmarkörer.

Kvalitetssäkringsprogram inom området
> Läkemedel och toxikologi

Programkoordinator för området
Carolina Kristoffersson

Equalis expertgrupp för läkemedel och toxikologi
Therese Hansson, Skånes Universitetssjukhus, Lund, gruppens ordförande
Anders Elmgren, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Anders Helander, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Anders Helldén, Universitetssjukhuset, Linköping
Johanna Nordmark Grass, Giftinformationscentralen, Stockholm
Elin Widing, Unilabs, Eskilstuna

Användarmöte
> Kommande
> Tidigare

Läs mer om
>Rekommendationer inom området
Rutiner vid beställning och svarsrapportering av narkotikaanalyser i urinprov (S027)
Provtagning, analytisk undersökning och svarsrapportering vid drogtestning i urin (S015)
Gränsvärden för narkotika i urin (S013)
Kreatininmätning vid drogtest (S002)

Läkartidningsartiklar om rekommendationerna
> Gränsvärden för narkotika i urin
Kreatininmätning vid drogtest

 

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807