Patientnära analyser

Extern kvalitetssäkring för patientnära undersökningar som utförs bland annat inom primärvården och företagshälsovården, samt på sjukhusmottagningar och avdelningar

Kvalitetssäkringsprogram inom området
> Patientnära analyser

Programkoordinator för området
Anna Norling

Equalis expertgrupp för patientnära analyser
Pia Karlsson, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, gruppens ordförande
Barbro Eriksson, Falu lasarett, Falun
Johanna Helmersson Karlqvist , Akademiska sjukhuset, Uppsala
Sara Karlsson Söbirk, Labmedicin Skåne, Lund
Katarina Skov Poulsen, Centrallasarettet, Växjö

Användarmöte
> Kommande
> Tidigare

Läs mer om...
Kvalitetsmål för HbA1c-metoder vid diagnostik av typ 2 diabetes
Nationella kvalitetsmål för glukosmätningar
>
 Rekommendation för arbiträra skalsteg för urintestremsor (S023)

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807