Blodkomponenter, erytrocyter i plasma (434)

  • Artikelnummer:
  • Expertgrupper:
  • Ackreditering:

Beskrivning

Programmet vänder sig till blodcentraler som utför komponentberedning. Provmaterialet består av leukocytbefriade plasmor för transfusion. Antalet erytrocyter ska bestämmas i antal/L, ingen omräkning till enheter.

Frekvens: 2/år

Undersökningar

Erytrocyter 10^9/L

Uppdaterad den 20 augusti 2018
Skriv ut Equalis AB PO Box 977, SE-751 09 Uppsala, Sweden, +46(0) 18 490 31 00, info@equalis.se, www.equalis.se
 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807