Celiakidiagnostik (075)

  • Artikelnummer:
  • Expertgrupper:
  • Ackreditering:

Beskrivning

Två serumprov för analys av antikroppar mot transglutaminas och deamiderat gliadin. Programmet syftar till att belysa hur jämförbara resultaten är mellan olika laboratorier samt se om laboratoriet kan upptäcka eventuell IgA-brist.

Frekvens: 4/år

Undersökningar

P-IgA
P-Deamiderad gliadin peptid (DGP)-antikropp, IgG
P-Transglutaminas (TG2)-antikropp, IgA
P-Transglutaminas (TG2)-antikropp, IgG

Uppdaterad den 12 februari 2019
Skriv ut Equalis AB PO Box 977, SE-751 09 Uppsala, Sweden, +46(0) 18 490 31 00, info@equalis.se, www.equalis.se
 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807