Cytokiner (076)

  • Artikelnummer:
  • Expertgrupper:
  • Ackreditering:

Beskrivning

Två serumprov där rekombinant cytokin tillsatts. Programmet syftar till att belysa hur jämförbara resultaten är mellan olika laboratorier samt upptäcka skillnader i nivåer mellan olika metoder/instrument.

Frekvens: 4/år

Undersökningar

P-Interleukin 1 beta
P-Interleukin 6
P-Interleukin 8
P-TNF-alfa

Uppdaterad den 8 oktober 2014
Skriv ut Equalis AB PO Box 977, SE-751 09 Uppsala, Sweden, +46(0) 18 490 31 00, info@equalis.se, www.equalis.se
 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807