Fenotypning (096)

  • Artikelnummer:
  • Expertgrupper:
  • Ackreditering:

Beskrivning

Programmet vänder sig till blodcentraler som regelmässigt utför fenotypningar utöver basal blodgivarfenotypning (Rh och Kell). Provmaterialet består av erytrocyter med känd fenotyp avseende frekvent förekommande antigen inom flertalet vanligt förekommande blodgruppssystem. Kan vara negativ eller positiv avseende visst antigen. I varje utskick preciseras inom vilka system fenotypningar kan utföras (de kliniskt viktiga systemen där immunantikroppar oftast uppträder ingår alltid).

Frekvens: 1/år

Undersökningar

Fenotyp

Uppdaterad den 24 september 2014
Skriv ut Equalis AB PO Box 977, SE-751 09 Uppsala, Sweden, +46(0) 18 490 31 00, info@equalis.se, www.equalis.se
 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807