HB:Glukos:CRP (013)

  • Artikelnummer:
  • Expertgrupper:
  • Ackreditering:

Beskrivning

Programmet vänder sig till deltagare som utför patientnära bestämningar av CRP, hemoglobin och glukos. Provmaterialet består av färskt helblod (EDTA) från blodgivare med tillsats av renframställt CRP. Deltagare som analyserar CRP med Afinion-instrument mottar även ett plasmamaterial. Ett stabiliserande ämne har satts till för att förhindra glukoskonsumtion (glykolys). Cellerna hemolyseringsförmåga förhindras inte av tillsatsen.

Frekvens: 10/år

Undersökningar

B-Hemoglobin
P-CRP
B/P-Glukos

Uppdaterad den 11 oktober 2018
Skriv ut Equalis AB PO Box 977, SE-751 09 Uppsala, Sweden, +46(0) 18 490 31 00, info@equalis.se, www.equalis.se
 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807