Hjärtmarkörer (104)

  • Artikelnummer:
  • Expertgrupper:
  • Ackreditering:

Beskrivning

Programmet vänder sig till laboratorier och sjukhusavdelningar som utför mätning av ingående komponenter. Provmaterialet består av poolad plasma. Varje omgång består av två provmaterial varav det ena endast skickas till de deltagare som analyserar NT-proBNP, Troponin I och Troponin T. 

Frekvens: 6/år

Undersökningar

P-CKMB
P-Myoglobin
P-NT-proBNP
P-Troponin I

P-Troponin T

Uppdaterad den 18 december 2017

NPU-koder

NPU19750
NPU19865
NPU21571
NPU27591
NPU19923
NPU27501

Skriv ut Equalis AB PO Box 977, SE-751 09 Uppsala, Sweden, +46(0) 18 490 31 00, info@equalis.se, www.equalis.se
 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807