Lungtumörer (377) S

  • Artikelnummer:
  • Expertgrupper:
  • Ackreditering:

Undersökningar

Syftet med utskicket är att undersöka överensstämmelsen mellan bedömare vid diagnostik av lungtumörer. Tyngdpunkten ligger på de vanligaste tumörtyperna och de differentialdiagnoser som patologkollegor brukar ha svårigheter med. Provmaterialet består av digitala bilder. Deltagarna ges möjlighet att lämna dels ett kliniksvar, dels enskilda svar från individuella bedömare.

Endast en omgång planerad.

Sista anmälningsdag 2016-09-20

Uppdaterad den 5 september 2016
Skriv ut Equalis AB PO Box 977, SE-751 09 Uppsala, Sweden, +46(0) 18 490 31 00, info@equalis.se, www.equalis.se
 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807