Missbruksanalyser, verifiering (022)

Deltagande inkluderar även program 020 (Missbruksanalyser, screening)

  • Artikelnummer:
  • Expertgrupper:
  • Ackreditering:

Beskrivning

Provmaterialet består av frystorkad urin med humant ursprung med eller utan tillsats av referenssubstanser. Deltagarna förväntas utföra verifierande analys med utgångspunkt från de resultat som erhålls vid sållningstester av provet (se nr 20, Missbruksanalyser, screening). Den verifierande analysen ska innehålla bestämning av ingående substans och funnen halt.
 
Frekvens: 4/år

Uppdaterad den 3 oktober 2016
Skriv ut Equalis AB PO Box 977, SE-751 09 Uppsala, Sweden, +46(0) 18 490 31 00, info@equalis.se, www.equalis.se
 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807