Program från andra arrangörer

Hittar du inte det du söker i Equalis programutbud? Vi förmedlar även deltagande i utländska arrangörers program till svenska laboratorier.

DEKS, ECAT och Labquality

Svenska laboratorier anmäler sig via Equalis till utvalda kvalitetssäkringsprogram via anmälningsformulär på Equalis webbplats. Programmets omfattning och frekvens framgår av programbeskrivningarna nedan. Anmälan förlängs automatiskt årsvis och återanmälan krävs inte.

Program från DEKS

Homocystein (016)

Metylmalonat (116)

Program från ECAT Foundation

ROTEM/TEG (485)

Program från Labquality

Ammoniumjon (514)

Chlamydia pneumoniae, antikroppar (432)

Helicobacter pylori, antikroppar (420)

Helicobacter pylori, antigendetektion i feces (421)

Endokrinologi A (015)

Endokrinologi B (093)

Läkemedel (025)

TSH-receptorantikroppar (419)

Tumörmarkörer (017)

Tyreoidea-antikroppar (418)

 

QCMD

Svenska laboratorier anmäler sig direkt till QCMD via arrangörens webbplats, nedan. För att fortsätta delta krävs återanmälan varje år, vilket sker direkt till QCMD. 

Anmälan (länk till arrangörens webbplats)

QCMD 2019, programinformation och distributionsplan (pdf)

 

UK NEQAS Microbiology

Svenska laboratorier som inte tidigare deltar i program från UK NEQAS Microbiology anmäler sig via vårt kontaktformulär. Ändringar i deltagande, såsom tillägg eller avslutande av program, anmäls direkt till UK NEQAS Microbiology. För att fortsätta delta krävs återanmälan varje år, vilket sker direkt till UK NEQAS Microbiology. 

Information om UK NEQAS Microbiology (länk till arrangörens webbplats)

UK NEQAS Microbiology 2018-2019, distribution dates (pdf)

UK NEQAS Microbiology 2019-2020, distribution dates (pdf)

UK NEQAS Microbiology prislista 2018-2019 (pdf)

   
 
 
 

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807