Program från andra arrangörer

Hittar du inte det du söker i Equalis programutbud? Vi förmedlar även deltagande i utländska arrangörers program till svenska laboratorier.

DEKS och Labquality
Svenska laboratorier anmäler sig via Equalis till utvalda kvalitetssäkringsprogram via anmälningsformulär på Equalis webbplats. 
Information om programmen finns bland information om Equalis egna kvalitetssäkringsprogram.
DEKS (länk till arrangörens webbplats)
Labquality (länk till arrangörens webbplats)

QCMD
Svenska laboratorier anmäler sig direkt till QCMD via arrangörens webbplats, nedan. För att fortsätta delta krävs återanmälan varje år. Såväl nyanmälan som återanmälan görs via arrangörens webbplats.
QCMD (länk till arrangörens webbplats)
QCMD 2019, programinformation och distributionsplan (pdf)

UK NEQAS Microbiology
Svenska laboratorier som inte tidigare är kunder hos UK NEQAS Microbiology anmäler sig via Equalis vänligen kontakta oss. För att fortsätta delta krävs återanmälan varje år, vilket sker via en särskild återanmälningsblankett som arrangören skickar direkt till sina svenska deltagare.
UK NEQAS Microbiology 2017-2018, distributionsplan (pdf)
UK NEQAS Microbiology 2018-2019, distributionsplan (pdf)
UK NEQAS prislista 2018-2019 (pdf)
UK NEQAS Microbiology (länk till arrangörens webbplats)

   
 
 
 

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807