NPU-terminologin

Equalis är nationell förvaltare av NPU-terminologin.

NPU-systemet är ett internationellt register på engelska med systematiska, unika benämningar och koder för laboratorieundersökningar, utarbetat av IUPAC och IFCC. NPU står för "Nomenclature for properties and units”.

Equalis har ett nationellt ansvar för att översätta och förvalta NPU-terminologin i Sverige (National release center). Den svenska NPU-terminologin finns tillgänglig för både sökning och nedladdning via vår hemsida (vänligen se nedan under NPU-databasen). Översatta versioner av NPU-terminologin används också som nationell terminologi för laboratorieanalyser i Danmark och Norge.

Equalis kontaktpersoner för NPU-frågor är Christine Portin och Rebecca Ceder

Har du frågor eller vill du ha information om uppdateringar av NPU-koder per e-post, vänligen använd vårt kontaktformulär för NPU-frågor.

NPU-databasen
I NPU-databasen kan man söka efter koder och benämningar för laboratorieanalyser i det nationella registret. Databasen är tillgänglig via online-sökning eller genom Excel-filer.

> NPU-sök

> NPU-masterlistor

NPU-nyhetsbrev

Laboratorieundersökningar i Nationell patientöversikt (NPÖ)
Länk till information om NPU och NPÖ, samt filer med de koder som ingår i NPÖ. 

> Information & NPÖ-filer

Internationella NPU-databasen och andra nationella databaser 

> Länkar

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807