NPU-terminologin

Equalis är nationell förvaltare av NPU-databasen i Sverige

NPU-sök (söka i svenska NPU-databasen)

I NPU-databasen kan du söka efter koder och benämningar för laboratorieanalyser i det nationella registret. Databasen är tillgänglig via online-sökning eller genom masterlistor i excelformat.

NPU-masterlistor

NPU-nyhetsbrev

Systembeteckningar i svenska NPU-databasen

NPU i Sverige

NPU-systemet är ett internationellt register på engelska med systematiska, unika benämningar och koder för laboratorieundersökningar. NPU står för "Nomenclature for properties and units”, och systemet är utarbetat av IUPAC och IFCC. Som National Release Center har Equalis ansvar för att förvalta och utveckla NPU-terminologin i Sverige.

Vill du beställa en ny NPU-kod, vänligen använd vårt beställningsformulär.

För övriga NPU-frågor, använd vårt kontaktformulär.

Laboratorieundersökningar i Nationell patientöversikt (NPÖ)

> Information om NPÖ och filer med de koder som ingår

Internationella NPU-databasen och andra nationella databaser

Länk till internationella NPU-databasen samt NPU i Danmark och Norge

SWE-koder och lokala koder

> Information 

 

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807