Här kan du söka efter koder och benämningar för laboratorieanalyser i det nationella registret, samt förslag till förenklat, men ändå unikt, trivialnamn för analysen. Genom att välja flik kan du söka i en av databaserna eller i samtliga databaser. Vill du söka bland nytillkomna koder efter ett visst datum? Skriv in datumet i fältet 'Skapat Datum' och välj 'Sök.' Databasen uppdaterades 2019-03-28.
 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807