Projekt

Equalis initierar och deltar i olika kvalitetshöjande projekt, både nationellt och internationellt.

Vanligtvis är en eller flera av Equalis expertgrupper involverade i projekten, som ofta bedrivs i samarbete med representanter från berörda verksamheter, såsom yrkesföreningar och patientföreningar.

Aktuella projekt
> Upphandling av plasmaglukossystem för egenmätning
       
> Nationella kvalitetsmål för glukosmätningar

Tidigare projekt i urval
> Nordiska referensintervallprojektet, NORIP

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807