Rekommendationer

Equalis rekommendationer tas fram i syfte att harmonisera undersökningsresultat inom medicinsk diagnostik. De riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal.

S027 Rutiner vid beställning och svarsrapportering av narkotikaanalyser i urinprov (v1.0)

S026 Referensintervall för plasmaproteiner (v1.0)

S025 Svarsrutiner för P-Kortisol (v1.0)

S024 Referensintervall för differentialräkning av leukocytkoncentrationer i blod (v1.0)

S023 Arbiträra skalsteg för urintestremsa (v1.0)

S022 Ekokardiografi Mätning av höger och vänster kammares dimensioner, systoliska funktion samt referensvärden (v1.2)

S021 Rekommendation för byte av referensintervall för P-ALP (v1.1)

S020 Provtagningsrör med surt citrat för glukosanalys (v1.0)

S019 Åtgärdsgräns och kvalitetsmål för bestämning av kreatininrelaterade urinproteiner (v2.0)

S018 Riktlinjer för U-proteinprofilbedömning (v1.0)

S017 Riktlinjer för blödningsdiagnostik i cerebrospinalvätska (v1.0)

S016 Noggranna metoder för mätning av GFR (v1.0)

S015 Provtagning, analytisk undersökning och svarsrapportering vid drogtestning i urin (v2.1)

S014 Åtgärdsgränser för PSA (v1.4)

S013 Narkotikaanalyser i urinprov (v1.0)

S011 Ekokardiografi: Mätning av AV-plansamplitud (v1.0)

S012 Ekokardiografi: Mätning av vänster och höger förmaksstorlek (v1.0)

S009 Ekokardiografi: Beräkning av slagvolym (v1.1)

S008 Rapportering av troponin T (v1.0)

S007 Metodbeskrivning för APTT-mixning (v1.0)

S006 Kvalitetsmål för HbA1c-metoder vid diagnostik av typ 2 diabetes (v2.1)

S005 Fysiologisk kärldiagnostik: Ultraljudsundersökning av karotisartärer (v1.0)

S004 Harmonisering av enheter för hormonanalyser (v1.0)

S003 Riktlinjer för elforestolkning (v2.0)

S002 Beslutsgräns för U-Kreatinin vid drogtestning (v1.0)

S001 Morfologisk klassificering och bedömning av celler i blodutstryk (v3.1) 

 

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807