Karotisdiagnostik

Rekommendationer för stenosgradering och plaquemorfologibedömning vid ultraljudsundersökningar av karotisartärerna.

Expertgruppen för fysiologisk kärdiagnostik har uppmärksammat variationer i bedömningen av utskickade karotisfall, uppenbarligen delvis beroende på att olika kriterier används vid landets fysiologkliniker. Detta förhållande har påtalats tidigare i samband med Equalis användarmöte under våren 2009 och har sedan diskuterats med externa experter under hösten 2009 och i samband med ett nationellt möte under hösten 2010. Enkätundersökningar har även genomförts. I samband med det nationella mötet 2010-11-17 var mötesdeltagarna överens om att nationella riktlinjer vore av värde samt att dessa måste uppdateras med jämna mellanrum. Med anledning av detta har expertgruppen enats om rekommendationer för karotisdiagnostik.

Ultraljudsdiagnostik av karotisartärerna, rekommendation  (pdf)

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807